Ledelse
Forandringsledelse
Læs om, hvad du kan lære her.
Se eksempler på problemer og deres løsning.
Få et overblik over, hvordan teorien hænger sammen.
Læs om og se hvordan teorien virker.
Se eksempler på, hvordan du bruger teorien i praksis.
Få en oversigt over, hvordan du kommer i gang.
Vejledning til læringsstile
Information om læringsobjektet
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Viden om
This text will be replaced by the control

Kulturens betydning for forandringsprocessen

Hvordan laver du en kulturanalyse?

Den laver du ud fra en kulturmodel ex. Edgar Scheins kulturanalysemodel, der kalder 3 lag i kulturen for artefakter, værdier & normer og de grundlæggende antagelser.

Det øverste kulturlag - Artefakterne – omfatter f.eks. logo, indretning og påklædning. I laget finder du alt det, du umiddelbart kan observere eller høre, i forbindelse med, du kommer til virksomheden.

Det mellemste lag værdier&normer er de værdier og normer, som virksomheden sagt eller usagt har vedtaget skal gælde for dens adfærd og omgang med hinanden. Dette lag kan bl.a. afdækkes ved at undersøge, hvilke regler og normer, der gælder for samvær mellem ledere og medarbejdere.

Det dybeste lag er de grundlæggende antagelser som er de dybeste værdier, der gælder for vor omgang med hinanden. Du kan undersøge dette lag ved at spørge ind til, hvad der er grundlaget for adfærden ledere og medarbejderne imellem.

|næste|

NetAU og @ventures Kompetencecenter for e-læring © 2017