Hvordan påvirker brugen af el miljøet?
Læs om, hvad du kan lære her.
Se eksempler på problemer og deres løsning.
Få et overblik over, hvordan teorien hænger sammen.
Læs om og se hvordan teorien virker.
Se eksempler på, hvordan du bruger teorien i praksis.
Få en oversigt over, hvordan du kommer i gang.
Her kan du hente opgaver.
Her kan du hente mere materiale.
Vejledning til læringsstile
Information om læringsobjektet
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Læs mere

Fordele og ulemper ved fossile brændstoffer

Den store fordel ved fossile brændstoffer er, at de er forholdsvis nemme at samle ind. De findes nemlig i meget koncentreret form i miner eller oliefelter – i modsætning til f.eks. biobrændsel, som man skal samle ude på markerne.

Ulempen ved fossile brændstoffer er, at de belaster miljøet. Når man brænder store mængder af fossile brændstoffer af, frigør de en masse CO2, svovl, kvælstof og tungmetaller. Det er stoffer, som forurener meget.

I Danmark brugte vi i 1999 så meget kul, olie og gas i vores husholdninger, at vi forurenede med 53 mill. tons CO2 (kilde: Energistatistik 2002).
Vores store forbrug af fossile brændstoffer betyder, at lagrene bliver mindre og mindre. Når lagrene er tomme, kan vi ikke længere lave strøm på samme måde, som vi gør i dag.

Heldigvis er Danmarks CO2-udslip halveret siden 1980. Det er fordi, vi i dag fremstiller en del af vores strøm med andre energityper. Vi har f.eks. erstattet kul med naturgas og vedvarende energikilder.

®  @ventures, Kompetencecenter for e-læring © 2019